Betalingsbetingelser

Det betales et depositum på 25 % av totalpris innen 14 dager etter ordrebekreftelse, til Sørøya Havfiskecruise AS, kontonr. 4750.18.60766.

Bank adresse: SpareBank1 Nord-Norge, Tromsø, Norge

IBAN: NO41 4750 1860 766

SWIFT/BIC: SNOWN022

Resterende må være innbetalt senest 30 dager før ankomst. Hvis booking finner sted med mindre enn 30 dager før ankomst innbetales hele beløpet ved ordrebekreftelse.

AVBESTILLING OG REFUSJONER:

Hvis kunden avbestiller turen innen 30 dager før ankomst tilbakebetales 75 % av totalsummen til kunden.

Hvis avbestilling finner sted med mindre enn 30 dager før ankomst beholder Sørøya Havfiskecruise AS 50 % av totalsum til dekning av tapt fortjeneste og andre kostnader.

Hvis avbestilling finner sted med mindre enn 14 dager før ankomst beholder Sørøya Havfiskecruise AS hele den innbetalte summen til dekning av tapt fortjeneste og andre kostnader.

Hvis avbestilling skyldes akutt sykdom fra kundens side refunderes 75 % av innbetalt totalsum mot fremvisning av sykemelding.

Hvis Sørøya Havfiskecruise AS må kansellere turen pga tekniske problemer eller andre årsaker (utenom værforhold)vil 75 % av totalsummen bli tilbakebetalt. Hvis slik kansellering skyldes ekstreme værforhold vil man søke mulige alternativer for kunden.

· Det er mulig å ombestille turen hvis ledig kapasitet.

Jeg aksepterer herved ovennevnte punkter for betalingsbetingelser:

 

Dato ______ Sted _____________ Signatur ________

Designed by Horn Media 2018 | Aktuelt